اخبار

نرخ واحدهای اقامتی دهکده آذر و دی ۹۸

اخبار

کنسرت موسیقی، رقص محلی،
شعرخوانی و برنامه‌های شاد و متنوع دیگر

اخبار

حضور تیم پارس جنوبی جم در دهکده گردشگری پازارلند.

اخبار

حضور تیم سپاهان اصفهان در دهکده پازارلند جهت دیدار با پارس جنوبی جم.

اخبار

از امروز تعدادی از بازی‌های خشکی و دریایی دهکده فعال شدند و می‌توانید با حضور در مجموعه از این تفریحات لذت ببرید.