کرونا و جنوبی دلتنگ …

نوروزی که گذشت بعد از چند سال پازارلند مثل خیلی از مناطق دیدنی کشور، خالی بود ! خالی از میهمان، انرژی، فریادهای شاد و موسیقی …
انگار به کما رفتیم و سکوتی کَر کننده فضا را پر کرده …
اما… به لطف خداوند برمیگردیم
پر توان و سرحال💪✌
با کلی ایده ی جذاب و درجه یک👍👌