پازارلند؛ میزبان خانواده های شرکت پتروشیمی مبین در جشنواره کودک +عکس

به منظور افزایش روحیه نشاط و صمیمیت بین والدین و فرزندان شرکت پتروشیمی مبین ، جشنواره بزرگ کودک به همت روابط عمومی شرکت پتروشیمی مبین و با همکاری روابط عمومی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد در دهکده گردشگری پازارلند اجرا شد. این جشنواره با حضور هنرمندان محبوب خردسال و کودک ، خاله شادونه و خاله رویا برگزار گردید.
گفتنی است در حاشیه این مراسم بازیهای متنوع فکری و ورزشی جهت فراهم آوردن اوقاتی مفرح برای خانواده و فرزندانشان برقرار شده است.