نمایشگاه کتاب دهکده پازارلند

نمایشگاه کتاب دهکده پازارلند از ۱۳ تا ۲۳ بهمن ماه با ۳۱۰۰ عنوان کتاب از صد و پنج ناشر برتر کشور برقرار می باشد.
ورود به این نمایشگاه ،برای عموم آزاد است.