نرخ واحدهای اقامتی دهکده آذر و دیماه ۹۸

تیپ واحدقیمت پایه (تومان )ظرفیت واحد
ویولا ویژه۴۵۰/۰۰۰دو نفر
ویولا عادی۴۰۰/۰۰۰دو نفر
کلبه های شناور۸۰۰/۰۰۰چهار و شش نفر (متغیر )
کلبه های شمع و عرشه۸۰۰/۰۰۰چهار و شش نفر (متغیر )
کلبه های اسکیمویی۴۰۰/۰۰۰چهار نفر (متغیر )
کلبه چوبی دوبلکس ۵۰۰/۰۰۰ تا ۷۰۰/۰۰۰ پنج و شش نفر (متغیر )
ویلاهای فلزی دوبلکس۶۵۰/۰۰۰شش نفر
اشکال نامنظم ۴۰۰/۰۰۰ تا ۷۰۰/۰۰۰دو تا شش نفر (متغیر )
کلبه های چوبی کوچک۳۰۰/۰۰۰دو نفر