با ما در تماس باشید

رزرو اسکان دهکده گردشگری

۰۹۱۷۷۵۶۱۰۶۸ - ۳۷۲۹۲۳۳۴ – ۰۷۷

رزرو و خرید پرواز

۰۹۰۳۰۵۱۷۲۲۵ - ۳۷۳۲۳۲۰۱– ۰۷۷ "داخلی " 6151

مجموعه هتل‌های شیرینو

۱۵ - ۳۷۲۹۲۳۰۸ – ۰۷۷

روابط عمومی

۳۷۳۲۱۱۴۶ – ۰۷۷

آدرس مجموعه

حدفاصل عسلویه و سیراف، بندر شیرینو، انتهای خیابان مهمانسرای پتروشیمی

پشتیبان در هر لحظه و مکان

ارسال انتقادات و پیشنهادات

این امکان را به شما خواهیم داد تا کمتر از ۲۴ ساعت به پیام شما پاسخ دهیم